KONYA
[ �nceki Sayfa ]

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ayni ve nakdi olarak çok çeşitli yardım yapılmaktadır.

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

A-) YİYECEK YARDIMI :

Genellikle geçimini temin edemeyen, kendisine bakacak herhangi bir yakını olmayan ihtiyar, sakat ve dullara yapılmaktadır.

Ayni yapılan yiyecek yardımı, bazen nakdi olarak da yapılmaktadır.

B-) GİYECEK YARDIMI

Giyecek yardımı, özellikle kış aylarında giyecek tedarikinde zorluk çeken fakir kişilere yapılmaktadır. Bu yardım türü, az talep edilen yardımlar arasında yer almaktadır.

Bunun nedeni, yardım isteyebilecek kadar fakir olan kişilerin aslında giyecek eşyasına da ihtiyaçları olduğu halde, marjinal faydası yüksek olan yiyecek,(kış aylarında) yakacak ve sağlık yardımını ön plana almalarından kaynaklanmaktadır.

C-) GEÇİM TEMİN EDİCİ YARDIMLAR

İş kurma yardımı olarak da ifade edilen bu yardımlar, çalışma gücü ve isteği olup ta herhangi bir işe giremeyen veya sermayesizlikten dolayı kendi işini kuramayan kişilere yapılmaktadır.

Kişinin mesleğine göre dikiş makinesi, boya sandığı, seyyar satıcılığı için itme araba, tamir malzemeleri ve bu işler için sermaye, kişi köyde oturuyorsa koşum hayvanı, inek, koyun ve tohumluk şeklinde de olmaktadır.

Bu tip yardımlarla hem memleket ekonomisine bir katkı söz konusu olacak, hem de kişiler devamlı tüketici olmaktan çıkıp, üretici duruma geçecektir. 

D-) BARINMA YARDIMI

Barınma yardımı, evi olmayan fakir kişilere ev yapımında veya kirasının ödenmesinde, ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Afet sonucunda veya evi olmadığı için ev yapmaya kalkışan fakir kişilere tuğla, kiremit, çimento ve demir gibi ayni yardımların yanında nakdi yardımlarda yapılmaktadır. 

E-) EĞİTİM YARDIMI

Eğitim yardımları; öğrencilere sağlanan kitap,kırtasiye,ve çanta gibi ayni yardımlar yanında öğrencinin velisine verilen nakdi yardımlarda olabilmektedir.

Nakdi eğitim yardımlarında, öğrenci velileri ikamet ettikleri il/ilçe Vakıflarına ikametgah belgesi ve çocuğunun okulundan alınan öğrenci belgesi ile başvurabilmektedir. 

F-) NAKDİ YARDIM

Vakıflarımızın yaptıkları yardımlar arasında en yüksek meblağa ulaşan yardım türünden birisi de Nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Bir defaya mahsus ve sürekli olmak üzere iki tür para yardımı yapılmaktadır.

Sürekli yardımlar, Vakıflar tarafından yardım alan kişileri tembelliğe ittiği gerekçesi ile fazlaca kullanılmamaktadır. 

G-) YAKACAK YARDIMI

Yakacak yardımları; Kış aylarında İhtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacının aynı ve nakdi olarak karşılanmasıdır.

Yapılan uygulama ile, Türkiye Kömür İşletmesi ocaklarından gönderilen paketli kömürler, İlimizde Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. 

H-) DİĞER YARDIMLAR

Yukarıdaki açıklanan yardım türleri haricindeki yardım türleri ise diğer yardımlar olarak nitelenmektedir.

Düğün yardımı, çeyiz yardımı, sünnet ve evlilik yardımları, ayni sağlık yardımları (Protez, özürlü aracı, tekerlekli sandalye v.b.) da bu gruba girmektedir. Bunlarda nakdi ve ayni olarak yapılmaktadır.

Konya Valiliği Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi No:2  42040    Meram / KONYA Telefon: +90 332 310 20 11    Faks: +90 332 350 99 88    E-Posta: konya@icisleri.gov.tr
Copyright © 2015 Konya Valiliği  Tüm Hakları Saklı Tutar