KONYA
Konya Ovaları Projesi (KOP)

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev alamı içerisinde yer alan Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman illerindeki depolama, baraj, gölet ve yeraltı suyu sulamaları ile içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması yanında, hidroelektrik enerji ve çevre projelerinin tümüne birden Konya Ovaları Projeleri, kısaca KOP denilmiştir. Dört ile ait 65.013 km2 alanda gerçekleştirilecek KOP bünyesinde muhtelif aşamalarda 16 adet proje yer almaktadır.

KOP KAPSAMINDAKİ PROJELER VE SULANACAK ALANLAR;

Ø  Konya - Çumra Projesi 343.850 Ha.

Ø  Ereğli Projesi 42.225 Ha.

Ø  Ilgın Projesi 17.639 Ha.

Ø  Karaman Projesi 24.700 Ha.

Ø  Ayrancı Projesi 5.438 Ha.

Ø  Sarayönü-Beşgözler Projesi 5.630 Ha.

Ø  Beyşehir-Damlapinar Projesi 1.020 Ha.

Ø  Gebere Projesi 930 Ha,

Ø  Akkaya Projesi 2.000 Ha,

Ø  Gümüşler Projesi 414 Ha,

Ø  Murtaza Projesi 1.191 Ha,

Ø  Uluırmak Projesi 23.640 Ha,

Ø  Küçük Su Projeleri (Yas Dâhil) 231.017 Ha.

Ø  İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları 160.337 Ha,

        

KOP KAPSAMINDAKİ İÇME SUYU VE ENERJİ PROJELERİ;

Ø  Karaman Projesi - 22,1 Hm³/Yıl (İşletmede)

Ø  Konya İçme Suyu Projesi - 130 Hm³/Yıl (30 Hm³/Yıl İşletmede)

Ø  Aksaray İçme Suyu Projesi - 12 Hm³/Yıl (İşletmede)

Ø  Enerji Projeleri – 2.998,7 Gwh/Yıl      

KOP KAPSAMINDAKİ (DSİ) PROJELERİN SON DURUMU;                         

Ø  İşletmeye Açılan Projeler 239.722 Ha.

Ø  İnşaatı Devam Eden Projeler 31.224 Ha.

Ø  Planlaması Tamamlanan Projeler 238.811 Ha.

Ø  Yatırım Programında Olan 10.956 Ha.

Ø  Kooperatif Sulamaları 207.783 Ha.

Ø  İl Özel İdaresi ve Halk Sulamaları 160.337 Ha.

Ø  Yas’dan Şahıslarca Sulanabilecek Alan 211.167 Ha

KOP kapsamında bulunan projelerin bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının da planlama ve projeleri tamamlanmış olup, peyderpey yatırım programına alınacaktır. Diğer taraftan işletmede olan sulamalardan klasik sisteme sahip olan tesislerin sulama şebekelerinin kapalı sisteme dönüştürülmesi amacıyla rehabilitasyon projeleri geliştirilmektedir. Bütün bu projelerin gerçekleştirilmesi KOP eylem plani çerçevesinde 2020 yılına kadar tamamlanacaktır.

DIŞ HAVZALARDAN KONYA KAPALI HAVZASINA SU ÇEVRİLMESİ VE KONYA - ÇUMRA 3. MERHALE PROJESİ;

KOP’un en önemli ayaği ve en büyüğü Konya-Çumra projesidir. 3 merhaleden oluşan Konya-Çumra projesinin en büyük ve en önemli kısmını da Konya-Çumra 3. merhale projesi teşkil etmektedir.

Konya-Çumra 3. merhale projesi ile Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının yıllık 414 milyon m3’ü inşa edilecek olan üç adet baraj ve Mavi Tünel vasitasiyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacaktır. Bu su ile hem Konya Ovasi’nin yeraltı suyu desteklenecek hem de nihai sulama alanı olan 223.410 hektarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecektir.

         Ayrıca proje ile Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 hm3/yıl su tahsis edilmiştir.

         Diğer taraftan projenin uygulanması ile Göksu Havzası’ndan derive edilecek suların hidrolik enerji imkânlarından istifade etmek amacıyla toplam 50,6 mw kurulu güçte üç adet HES inşa edilerek yıllık 147,5 gwh enerji üretimi gerçekleştirilecektir.

Proje bünyesinde; Göksu Nehri üzerinde yapilacak Bozkır, Bağbaşı ve Afşar Barajları ile Afşar-Bağbaşı Derivasyon Kanalı, Mavi Tüneli ve HES’ten oluşan Göksu Derivasyon, Apa - Hotamış İsale Kanalı ve Hotamış Depolaması vasıtasıyla alınacak 414 milyon m3 yerüstü suyu, şebeke içinde oluşturulacak işletme kuyularından çekilecek yeraltı suyu, Konya şehrinin arıtılmiş atık suyu ve sulamalardan dönen sulardan istifade ile 223.410 ha alanın sulama ve boşaltım şebekesi bulunmaktadır.

 

BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL;

Bağbaşı Barajı, Konya ili Hadim İlçesi Bağbaşı Kasabasının 1 km kuzeybatısında ve Göksu Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Baraj; Göksu Nehri’nin sularını Mavi Tüneli’ne derive eden, regülatör ve depolama maksatlı kilit ünitedir. Göksu Havzası’nda inşa edilmekte olan Avşar ve Bozkır Barajları’nın sularını iletim kanalı vasıtasıyla toplayarak, Mavi Tüneli’ne verilmesini sağlayacaktır. Bu şekilde Bağbaşı Barajı’nda depolanacak su, Mavi Tünel ile, Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı Havzası’na derive edilecek ve Konya Ovası’nın önemli bir kısmı sulu tarıma açılacaktır.

Tamamlanan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli ile ilgili teknik bilgiler;

Bağbaşi Baraji                                  

ü  Gövde Tipi            : Ön Yüzü Beton Kaplamali Kaya Dolgu

ü  Gövde Hacmi                  : 3,805         Hm3     

ü  Gövde Yüksekliği  : 115,5 M     

ü  Depolama Hacmi   : 205,00 Hm3

          Mavi Tünel

ü  Tünel Uzunluğu               :17.034 M

ü  Tünel Çapi            : 4,2 M

ü  Debisi                   :  36 M³/S

ü  Yaklaşim Tüneli     : 1 085,15 M

ü  Yaklaşim Tüneli Çapi       : 4,2 M

         Bağbaşi Barajı ve Mavi Tüneli Projesi ile yıllık ortalama çevrilecek su miktarı 160 – 180 milyon m³ tür. Bununla Çumra Ovasındaki eksik sulama suyu ihtiyacının karşılanması, yeraltı suyunun beslenimi ve Konya kentinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır.

          BSA Kanalı 1. Kısım İnşaatı Projesi: Beyşehir Gölünde düzenlenen suyun Konya-Çumra proje sahasına iletilmesi amaçlanmaktadır. BSA Kanalı’nın Beyşehir Gölü ile Mavi Boğaz girişi arasında kalan 68,5 km uzunluğundaki kısmı, Beyşehir Gölü ve ara havza taşkın sularını Suğla Depolaması’na ve oradan da Konya – Çumra sulamasına, sulama sezonunda en kısa sürede alabilmek ve taşkınlardan korunmak amacıyla  beton kaplamalı olarak yeniden inşa edilerek tamamlanmıştır. Proje 96.890 ha alana hizmet edecektir. 

          Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması İnşaatı ile 1.520 hektar Gembos Cazibe Sulaması ve 1.520 hektar Yeşildağ Cazibe Sulaması olmak üzere toplam 3.040 hektar alanın sulanması sağlanmıştır.

          Konya - Çumra KOS 6 2. Kısım: Çumra ilçesinin doğusunda ve 2. Esas sulaması kapsamında yer almaktadır. 5.160 ha sahanın sulama şebekesinin borulu sisteme dönüştürülmüştür.

Konya – Beyşehir Damlapınar Barajı ile Damla Çayı üzerinde yapılan olan barajdan, Doğanbey Kasabası ve Damlapınar Köyü’ne ait toplam 1.020 ha sahanın borulu şebeke ile sulanması sağlanmıştır.

          2014 YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER;

BSA ( Beyşehir - Suğla - Apa ) Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım İnşaatı: 2011 yılı içinde tamamlanmış olan "BSA kanalı 1. kısım inşaatı" işinin; mansabında bulunan ve 1. kısma ait kanalın mansap şartlarının sağlanabilmesi toprak kanal islahı, duvarlı kanal, 8 adet köprü ile kanalın devamında yamaç su alma yapıları, kavşut ve üzerindeki yol geçişleri için menfezlerin yapılması amaçlanmıştır. Bugüne kadar; Çumra Ovası’na su verilmesi nedeniyle işe fiilen 16.07.2012 tarihinde başlanmıştır. 24.620 m toprak kanal ıslahı tamamlanmıştır. 14.100 m’lik kanal ulaşım yolu tamamlanmıştır. Km: 70+890 ile 71+890 arası meydana gelen heyelanlı bölgenin taş dolgu işleri % 90 seviyesinde tamamlanmıştır. 2 adet köprü imalatı tamamlanmıştır, % 20 keşif artişi ile işin tamamlanması planlanmaktadır. Fiziki gerçekleşme % 90’dır.

Konya- Bozkır Barajı İnşaatı: Konya ili Bozkır ilçesi sınırları içerisinde ve Göksu Nehri üzerindedir. Bağbaşı Barajının memba kesimindeki Göksu Nehri sularının düzenlenerek Bağbaşı Barajı’na aktarılmasıdır. Derivasyon kazı, beton ve tünel enjeksiyonlar tamamlanıp su çevrilmiştir. Servis yolu tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Baraj gövde dolgusu yapılmıştır. Dolusavak beton işleri ve gövde enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir. Önyüzey betonuna başlanılmış, fiziki gerçekleşme % 90’dır.

Afşar Hadimi Barajı İnşaatı: Konya ili Taşkent ilçesi Afşar Kasabası yakınında ve Ilıcapınar Deresi üzerindedir. Projenin amacı, Göksu Havzası’ndan derive edilecek suyu Afşar-Bağbaşı İletim Tüneli ile Bağbaşı Barajı’na regüle etmektir. Toplamda 4,60 km baraj ulaşım yolu, malzeme ocakları ulaşım yolu ve Keçimen relokasyon yolu imalatları, 708 m uzunluğundaki derivasyon tüneli kazısı ve beton imalatı, 144 m uzunluğundaki dipsavak kondüvi imalatı kazısı tamamlanmış, beton işleri devam etmektedir. Dolusavak kazı çalışmaları tamamlanarak beton imalatlarına başlanmıştır. Gövde sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatı 1.210 m kotunda devam etmektedir. Plint betonu imalatları 1.240 m kotuna kadar tamamlanmıştır. Sızdırmazlık betonu projeleri yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 44’dür.

Afşar – Bağbaşı Hadimi Tüneli İnşaatı: Afşar ve Bağbaşı Barajları arasında yer alır. Afşar ve Bağbaşı Barajları arasındaki kanal ve tünellerden müteşekkil derivasyon sistemi ile Afşar Barajı suyu yanında Taşkent, Kongul ve Hadim derelerinin akımları da Bağbaşı Barajına aktarılacaktır. TAM (tünel açma makinesi) tüneli giriş-çıkış portallarının kazısı, sifon kazıları, 5.535 m ana iletim kanalı kazısı, yaklaşım tüneli portalı kazısı tamamlanmıştır. Taşkent iletim kanalı kazısı km: 0+740-2+380 arası tamamlanmıştır. Ana iletim kanalı betonarme imalatları devam etmektedir. Hadim yaklaşım tüneli tamamlanmıştır. Sifon betonarme imalatları devam etmektedir. TAM tüneli giriş-çıkış portallarına ulaşım yolları tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 60’dır.

Hotamış Depolaması İnşaatı: Konya İli, Çumra İlçesi sınırları içinde ilçe merkezinin 10 km güney doğusunda eski Hotamış Gölü üzerindedir. Projenin amacı, Mavi Tünel vasıtasıyla derive edilen Göksu Havzası suları, Beyşehir Gölü taşkınları, Çarşamba Çayı kış akımları ve sulamadan dönen suları toplayıp, sulamaya uygun olarak regüle edilmesidir. Sedde sıyırma kazısı tamamlanmıştır. Ulaşım yolları inşa edilmiş olup, ortalama 1.007 m sedde kotuna kadar gövde dolgusu yapılmıştır. 2 adet doğal hayatı koruma adasında 1.007 m kotuna ulaşıldı. p7 ve p8 pompa istasyonu kaba inşaatı bitirildi. Fiziki gerçekleşme % 91’dir.

      Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı: BSA kanalının 99+118 km sinde yer almaktadır. Mavi Regülatörü ile BSA ve Mavi Tünelden gelen suların düzenlenerek AHİ kanalına verilmesi ve Mavi regülatörü ile çevrilen suyu Hotamış kanalına ve güzergahtaki sulamalara iletilmesi amaçlanmıştır. Bugüne kadar; Mavi Regülatör imalatına başlanmış olup, % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel portal kazıları ve tünel kazıları tamamlanmış olup, tünel beton imalatları devam etmektedir.  AHİ kanal; km 3+950 ile 12+810 dik duvarlı kanal beton imalatları tamamlandı. Km 12+810 ile 58+000  ana kanal kazı ve dolgu imalatı  tamamlanmıştır. AHİ kanalı Km:12+810’dan trapez kanal beton imalatı başlamıştır.AHİ Kanalı Km: 27+500 ile 33+740 arası dik duvarlı kanal imalatları tamamlandı. AHİ Kanalı Km: 68+000 ile 98+000 arası hariç tüm kazı-dolgu işleri tamamlanmıştır. 21.000 m duvarlı kanal imalatı bitirilmiştir. 20.000 m trapez kanal imalatı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 83’dür.

         Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal İnşaatı: BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının kuzeyinde yer alan 9 530 hektar alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 176.086 m drenaj kanalı ve 4.777 m tahliye kanalı açılmıştır. 108 996 m kanal kaplaması ve 453 adet sanat yapısı imal edilmiştir. 3.850 ha açılışa hazır hale getirilmiştir. Kalan kısımlar ikmal inşaatı adı altında yeniden 8 mayis 2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup, bu kapsamda; uygulama safhasında 89.046 m drenaj kanalı, 2.383 m tahliye kanalı, 110.451 m kaplama kanalı yapılacaktır. 5.680 ha tarım arazisi sulanacaktır. İşe başlanmıştır.

         Seydişehir Cazibe Sulaması ile BSA (Beyşehir-Suğla-Apa) Kanalı güzergâhı boyunca ve Suğla Depolamasının güneyinde yer alan 7.202 ha alan sulanacaktır. Bugüne kadar; 2.657.000 m3 kazı işi tamamlandı, 2.203.000 m3 dolgu imalatı, 59.000 m3 beton imalatı, 27.600 kg kapak montajı yapılmıştır. Ana kanal km: 10+864 kadar imalatları tamamlanmıştır. 2013 yılı sonu itibari ile 3.500 hektar sulamaya açılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 86’dır.

GÖL-SU Projesi kapsamında KOP Bölgesinde; 91 adet gölet bulunmaktadır. 44 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 17 adedi tamamlanmıştır. 3 adet göletin ihalesi yapılacaktır. 27 adedin de planlama ve projesi devam etmektedir.

Konya ilinde 53 adet gölet bulunmaktadır. 21 adet göletin inşaatı devam etmekte olup, 15 adedi tamamlanmıştır. 17 adedin de planlama ve projesi devam etmektedir.

Ayrıca, Konya Kapalı Havzasına komşu diğer havzalardan su aktarılması ile ilgili etüt çalışmaları ile mevcut yerüstü ve yeraltı suyu sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve yeraltı suyu kullanımında kontrolü sağlayacak tedbirlerin alınması konusu Konya Kapalı Havza Master Planı kapsamında değerlendirilecektir.

 

 

Konya Valiliği Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi No:2  42040    Meram / KONYA Telefon: +90 332 310 20 11    Faks: +90 332 350 99 88    E-Posta: konya@icisleri.gov.tr
Copyright © 2011  Konya Valiliği  Tüm Hakları Saklıdır